Το Γενικό Λύκειο

Αρχική / Το Γενικό Λύκειο

Η ιστορία του ΓΕΛ Καναλακίου

1950

Έτος 1950: Αρχίζει η αγγλική εταιρεία Boot να χτίζει το εργοτάξιό της στο Καναλάκι. Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι μαζί με τα έργα αποξήρανσης της πεδιάδας του Αχέροντα άρχιζε να γράφεται και ένα νέο κεφάλαιο της εκπαιδευτικής ιστορίας του τόπου: Δέκα χρόνια αργότερα αυτό το εργοτάξιο στέγασε τα εκπαιδευτικά όνειρα του Φαναρίου για μια ολόκληρη εικοσαετία.