“Οδηγίες Ενεργοποίησης του MozaBook” στην διαδραστική οθόνη

“Οδηγίες Ενεργοποίησης του MozaBook” στην διαδραστική οθόνη

 

 

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν δημοσιευτεί χρήσιμα αρχεία στον ιστότοπο stem-ib-support.gr/τεκμηρίωση/χρήσιμα-αρχεία σχετικά με τις “Οδηγίες Ενεργοποίησης του MozaBook“.

Το πρόγραμμα MozaBook έχει σχεδιαστεί για χρήση σε διαδραστική οθόνη και χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς σε χιλιάδες αίθουσες διδασκαλίας ανά τον κόσμο. Η εφαρμογή Mozabook βρίσκεται προεγκατεστημένη στο περιβάλλον windows της διαδραστικής οθόνης και παρέχεται δωρεάν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο πλαίσιο της Πράξης: «Sub.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149224, της Δράσης: «16676 – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Η άδεια χρήσης αφορά την κατηγορία MozaBook CLASSROOM. Δηλαδή, άδεια για συγκεκριμένη συσκευή η οποία επιτρέπει την χρήση του προγράμματος για απεριόριστο αριθμό χρηστών από την συγκεκριμένη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης δεν χρειάζεται να διαθέτει δική του άδεια χρήσης. Αυτή η λύση ενδείκνυται όταν μία συσκευή χρησιμοποιείται από περισσότερους εκπαιδευτικούς ή μαθητές.

Για αυτό τον λόγο σας παρουσιάζουμε μέσα από την ιστοσελίδα μας όλα τα βήματα ενεργοποίησης της εφαρμογής στη διαδραστική σας οθόνη, ώστε να μπορέσετε να περιηγηθείτε και να ανακαλύψετε και εσείς τις αμέτρητες δυνατότητες που παρέχει. Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις οδηγίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή καθηγητή-login. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ VIDEO

Δημιουργία άσκησης-Εισαγωγή εικόνας. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ VIDEO