Πρόσκληση σε ημερίδα του Δήμου Πάργας με θέμα Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων-Ανακύκλωση στον Δήμο Πάργας

Πρόσκληση σε ημερίδα του Δήμου Πάργας με θέμα Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων-Ανακύκλωση στον Δήμο Πάργας