Ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στα ΓΕΛ/ΕΠΑΛ/Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2024-2025

Ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στα ΓΕΛ/ΕΠΑΛ/Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2024-2025

 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές στα ΓΕΛ / ΕΠΑΛ / Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/).

Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή, θα χρειαστείτε:

Κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet) του κηδεμόνα που θα υποβάλει την αίτηση.

Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα που θα υποβάλει την αίτηση (Αρχείο : Υπεύθυνη δήλωση Γονέα Κηδεμόνα.pdf).

Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση από τον έτερο γονέα/κηδεμόνα που θα υποβάλει την αίτηση ότι συναινεί να υποβάλει την αίτηση ο άλλος κηδεμόνας (Αρχείο : Υπεύθυνη δήλωση έτερου Γονέα Κηδεμόνα.pdf).

Ακριβή ημερομηνία γέννησης του μαθητή/τριας.

Η διεύθυνση κατοικίας που θα δηλώσετε στην Υπεύθυνη Δήλωση θα καθορίσει την κατανομή του μαθητή/τριας.

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση κατοικίας στο taxisnet συμπίπτει με αυτή που θα δηλώσετε στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές:

Θα λάβετε email από το σχολείο.

Θα ενημερωθείτε μέσω Δελτίου Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr.

Φροντίστε για την ορθή καταγραφή των στοιχείων σας.

Επικοινωνήστε με το σχολείο για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

Ο Δ/ντης του ΓΕ.Λ. Καναλακίου

Γεώργιος Θ. Πασχοδήμας

M.Ed. Φυσικής Αγωγής

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ 2024 25

Υπεύθυνη δήλωση Γονέα Κηδεμόνα

Υπεύθυνη δήλωση έτερου Γονέα Κηδεμόνα