Έρευνα των μαθητών/τριών της Β2 τάξης του Γενικού Λυκείου Καναλακίου, σχολικού έτους 2023-2024 για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Έρευνα των μαθητών/τριών της Β2 τάξης του Γενικού Λυκείου Καναλακίου, σχολικού έτους 2023-2024 για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Υλοποιήθηκε υπό την επιστημονική καθοδήγηση της κας Κοντοδήμα Βασιλικής, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 της σχολικής μας μονάδας, έρευνα των μαθητών/τριών της Β2 τάξης του Γενικού Λυκείου Καναλακίου για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάζονται στο αρχείο pdf της ανάρτησης.